ثبت نام آنلاین باشگاه و مدرسه فوتبال
 • پیش ثبت نام ترم پاییز1402

  1402/07/10

  1402/01/14 1402/06/31

  34,000,000

 • پیش ثبت نام ترم پاییز 1402پرسنل شرکت

  1402/07/10

  1402/07/01 1402/09/30

  بدون نیاز به پیش پرداخت

 • پاییز 1402

  1402/07/10

  1402/07/01 1402/09/30

  34,000,000

  ثبت نام ترم پاییز 1402