پیش ثبت نام در مدارس فوتبال
 • پیش ثبت نام پائیز پرسنل شرکت

  1401/12/29

  1401/07/01 1401/12/29

  بدون نیاز به پیش پرداخت

  این ثبت نام فقط مخصوص پرسنل شرکت آلومینیوم اراک می باشد

 • پیش ثبت نام پائیز زمستان 1401

  1401/12/29

  1401/07/01 1401/12/29

  26,000,000

  ویژه ثبت نام بازیکنان آزاد و غیر شرکتی