ثبت نام آنلاین باشگاه و مدرسه فوتبال
  • پاییز 1420

    1402/07/10

    1402/07/01 1402/09/30

    11,500,000

    شهریه بدون هینه لباس و برای دو جلسه تمرین هفتگی است